Marjon stemt de behoefte voor de inhoud van de studiemomenten op maat af. Daarnaast neemt ze met regelmaat deel aan stuurgroepoverleggen op school om inzicht te krijgen in hoe het proces van implementatie verloopt en de stuurgroep te adviseren. De samenwerking met Marjon wordt als zeer prettig ervaren. Ze is deskundig, betrokken, actief en werkt op maat.

KC Westerwinde