Aanbod Jenaplan

Visietrajecten

N

Verstevigen Jenaplanvisie

N

Pedagogische grondhouding

N

3-jarige stamgroep: hoe doe je dat?

N

Een echt ritmisch weekplan

N

Blokperiode en eigenaarschap

N

Werken vanuit doelen

Wereldoriëntatie

N

Wereldoriëntatie hart van het onderwijs, en dan...

N

Werken met de fiets van Janssen

N

Verhalend ontwerpen

N

Van wereldorëntatie naar stamgroepwerk

N

Vragen stellen

Taal

N

Spelling anders bekeken

N

Leren lezen zonder methode

N

Begrijpend lezen in de stamgroep

Coaching

N

Sociale veiligheid

N

Uitgaan van verschillen

N

Stamgroepleider zijn, gewoon doen

Opleidingen

N

Jenaplanopleiding (post HBO)

N

Introductiecursus Jenaplan