Wereldoriëntatie – Verhalend ontwerpen

Verhalend ontwerpen

Verhalend ontwerpen is ook een werkvorm die toegepast kan worden binnen wereldoriëntatie. Het oorspronkelijk vanuit Schotland overgewaaide ‘storyline approach’ zorgt voor inspiratie en uitdaging voor kinderen binnen een betekenisvolle context.

Middels een verhaal worden kinderen uitgedaagd om verschillende zaken uit te zoeken en op te lossen. Er is een verhaallijn waarbinnen kinderen voldoende ruimte hebben om hun eigen inbreng te hebben. De verhaallijn is opgebouwd in episodes. In elke episode krijgen kinderen nieuwe uitdagingen te verwerken. Samen krijgt het verhaal gestalte en ontwerpen de kinderen samen het verhaal.

Inhoud:

  • achtergronden van verhalend ontwerpen
  • hoe kun je dit inzetten in de stamgroep
  • zelf een episode bedenken
  • registratie van doelen

Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?

Wereldoriëntatie – Verhalend ontwerpen