Jenaplan coaching – Stamgroepleider zijn, gewoon doen

Stamgroepleider zijn, gewoon doen

Stamgroepleider; je bent het automatisch als je werkt op een jenaplanschool. Hoe de stamgroep ook is ingedeeld in 2- of 3-jarige stamgroepen jij bent degene die elke dag weer de verantwoording heeft om alles in goede banen te leiden, gelukkig met hulp van de kinderen. Echter dit gaat niet altijd vanzelf.

In deze training dagen we je uit om je eigen handelen te bekijken en te genieten van alles wat er goed gaat in je stamgroep. Daarnaast dagen we je uit om nieuwe wegen in te slaan en daar waar nodig kritisch te zijn en veranderingen toe te passen. Gewoon door te doen!

Inhoud:

  • achtergronden werken in een stamgroep
  • omgaan met verschillende niveaus hoe doe je dat
  • komt ieder kind tot zijn recht
  • veranderingen inzetten hoe doe je dat

Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?

Jenaplan coaching – Stamgroepleider zijn, gewoon doen