Jenaplan coaching – Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van kinderen op school in werking getreden.

Wat is sociale veiligheid?

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomen.

(* bron: inspectie van onderwijs)

Hoe geef je dit alles vorm binnen je stamgroep en/of de school? Zodat je de jenaplanvisie en je pedagogisch handelen ruimschoots aan bod laat komen. Nadat we samen het kader bepaald hebben vinden er groepsbezoeken plaats waarin wordt gekeken naar van te voren bepaalde uitgangspunten.

Inhoud:

  • achtergronden van sociale veiligheid
  • wat is er al op school aanwezig
  • inzet binnen de stamgroepen
  • opzetten van een raamwerk

Dit traject bestaat uit:

  • intake gesprek met de stamgroepleider
  • maken van een kijkwijzer
  • groepsbezoeken in de stamgroep
  • nagesprek na elk groepsbezoek

Dit traject wordt op maat gemaakt voor elke stamgroepleider.

Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?

Jenaplan coaching – Sociale veiligheid