Aanbod visietrajecten – Pedagogische grondhouding

Pedagogische grondhouding

Op school willen we graag dat kinderen (veel) leren. Om tot leren te komen moeten we op school aan veel voorwaarden voldoen zoals: geborgenheid, een veilig klimaat, goede relaties, erkenning. Dit alles noem je het pedagogisch klimaat.

Wat is er nodig in het denken en handelen van een stamgroepleider om een goed pedagogisch klimaat neer te kunnen zetten in de stamgroep? Wat is jouw pedagogisch grondhouding als mens? Wat draag je hiervan uit in je stamgroep? Waarom doe je wat je doet?

Deze vragen komen aanbod in de bijeenkomsten. Het wil niet zeggen dat je ook altijd duidelijke antwoorden kunt geven. Belangrijk is wel dat je je als team bewust bent van elkaars uitgangspunten en samen bepaalt wat willen wij zichtbaar maken in ons pedagogisch handelen binnen de school en binnen de stamgroep.

Tijdens deze bijeenkomsten proberen we op een ‘luchtige’ wijze serieuze zaken aan te kaarten en te bespreken.

Inhoud:

  • inzicht in je eigen pedagogisch handelen
  • waar komt je eigen handelen vandaan
  • wat is belangrijk voor onze school/stamgroep qua pedagogisch handelen

Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

Aanmelden voor deze training of wil je meer informatie?

Aanbod visietrajecten – Pedagogische grondhouding