Aanbod taal – Leren lezen zonder methode

Leren lezen zonder methode

Leren lezen neemt veel tijd in beslag. Voornamelijk in groep 3. Veel scholen hebben een methode die dagelijks tijd vraagt om te leren lezen. Daarbij is er in meer of mindere mate ruimte voor de eigen ontwikkeling van kinderen.

Wij van DOEN zijn van mening dat lezen bij uitstek een vakgebied is waar intrinsieke motivatie van kinderen van groot belang is. Een kind dat graag wil leren lezen heeft hiervoor 40 uur nodig. Je zou zeggen een week intensief aan de slag en het is geregeld. Ging het maar zo snel.

In de bijeenkomsten komt aan de orde:

  • uitgangspunten werken zonder methode
  • aanpak vanuit de letters
  • aanpak vanuit woorden
  • inpassen in de dagelijkse structuur
  • leren uitgaan van thema’s
  • uitwisseling met anderen

Meer weten of samen dit traject ingaan?

Aanbod taal – Leren lezen zonder methode