Opleidingen – Jenaplanopleiding (post HBO)

Jenaplanopleiding (post HBO)

Bij ons kun je het officiële Jenaplandiploma halen. Sinds 2014 is dit een Post-HBO opleiding van 8 ec’s. De opleiding heeft als doel: inzicht geven in het jenaplanonderwijs en bewustwording van eigen handelen in de stamgroep: waarom doen we wat we doen? Hoe sluit dat het beste aan bij de uitgangspunten van jenaplan?

Dit vraagt om: kennis van de achtergronden van het jenaplanonderwijs en reflectie op je eigen handelen als stamgroepleider. Daarmee ga je aan de slag tijdens de opleiding.

De opleiding is opgebouwd uit 6 bouwstenen: kennismaking met jenaplan en zijn grondlegger, basisactiviteiten, het kind, pedagogisch leiderschap, wereldoriëntatie/stamgroepwerk en leef-werkgemeenschap. Elke bijeenkomst geven we vorm vanuit de basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering.

Inhoud:

Binnen deze bouwstenen komen alle relevante onderwerpen aan de orde zoals:

  • Theorie en achtergronden
  • Uitgaan van het kind
  • Pedagogisch leiderschap van de stamgroepleider
  • Werken met heterogene groepen
  • Wereldoriëntatie versus stamgroepwerk
  • Gesprek, spel, werk, viering en stilte
  • Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk leren
  • Betekenisvol onderwijs, gebruik maken van de actualiteit
  • Kunstzinnige vorming

De opleiding heeft een duur van 2 jaar en bestaat per jaar uit 10 bijeenkomsten van 4,5 uur.

Dit traject kan worden gevolgd door een schoolteam of met een opleidingsgroep bestaande uit stamgroepleiders van verschillende scholen in een regio.

Wil  je meer weten of wil je een op maat gemaakt traject, neem dan contact met ons op!

Opleidingen – Jenaplan opleiding (post HBO)