Opleidingen – Introductiecursus Jenaplan

Introductiecursus Jenaplan

Deze cursus is bedoeld voor beginnende stamgroepleiders, geïnteresseerde leerkrachten, schoolleiders op een Jenaplanschool en voor schoolteams.

 

Inhoud:

 • Kennismaken met de theorie en achtergronden van het Jenaplanconcept.
 • We gaan dieper in op de volgende onderdelen:
  • Werken in een heterogene groep
  • Ritmisch weekplan; Gesprek, spel, werk, viering
  • Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk leren
  • Levend leren, gebruik maken van de actualiteit
  • Kunstzinnige vorming
 • Kennismaken met de pedagogische grondhouding/situatie in het Jenaplanonderwijs.
 • Stamgroepwerk/ werken vanuit doelen

Werkwijze en organisatie

De cursus bestaat uit 4 dagdelen:

 • Tijdstip en locatie zijn in overleg met de regio of scholen.
 • De werving geschiedt via de regio’s. Schoolleiders geven via het regio-overleg de namen door. Scholen en/of regio’s bepalen of zij een voorkeur hebben voor een opleidingsbureau.
 • De inschrijving verloopt via de NJPV.

Wil je meer weten, neem dan gerust contact met ons op!

Opleidingen – Introductiecursus Jenaplan