Burgerschapsonderwijs – De vreedzame school invoering

De vreedzame school invoering

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het programma bestaat uit een lessenserie verdeeld over 6 blokken.

Werken aan een vreedzaam klimaat vraagt om vreedzame leerkrachten. Daarbij is soms gedragsverandering nodig. Gedragsverandering heb je niet zomaar. Dit krijg je door de combinatie van: andere lessen geven (waardoor ander gedrag gevraagd wordt), zelfreflectie, feedback, training, voorbeelden van anderen, veranderend gedrag van kinderen, een sterk stimulerende schoolleiding, en collegiale intervisie die bepalend zijn voor succes.

Bij de invoering van De Vreedzame School is dus niet het bestellen van materialen maar het aangaan van uitgebreid programma waar alle bovenstaande elementen in zijn op genomen.

De invoering bestaat uit:

  • teambijeenkomsten
  • vorming van de stuurgroep
  • bijeenkomsten met de stuurgroep
  • ouderavond
  • groepsbezoeken
  • leerlingmediatie

Kenmerken

Om De Vreedzame School echt succesvol te laten zijn is het belangrijk dat 70% van de teamleden achter de invoering staan.

Dit invoeringstraject heeft een duur van twee jaar.

De invoering van De Vreedzame School vindt plaats middels een bestaand stramien maar wordt altijd op maat gemaakt voor elke school.

Wilt u meer weten of De Vreedzame School invoeren in uw school?

Burgerschapsonderwijs – De vreedzame school invoering