Jenaplan taal – Begrijpend lezen in de stamgroep

Begrijpend lezen in de stamgroep

Begrijpend lezen is één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste vaardigheid in het lezen van kinderen. Veel scholen werken met de methode Nieuwsbegrip.

Vaak horen wij op scholen dat het niet makkelijk is om Nieuwsbegrip goed in te zetten op school. Wij helpen je daar graag mee. Wij hebben een duidelijk beeld hoe je Nieuwsbegrip kunt inzetten de stamgroep.

We hebben twee verschillende bijeenkomsten in ons programma:

  • Goed DOEN met Nieuwsbegrip
  • Deze bijeenkomst is bedoeld voor scholen die net zijn begonnen met het werken met Nieuwsbegrip in de klas. In deze bijeenkomst gaan we in op de uitgangspunten en inzetbaarheid in de groep met daarbij het werken in de 3-tallen.

  • Opfrissen van het werken met Nieuwsbegrip
  • Deze bijeenkomst is bedoeld voor scholen die al langer met Nieuwsbegrip werken en graag nog meer uit hun lessen met Nieuwsbegrip willen halen. We gaan in op de verschillende niveaus, meer eigenaarschap bij kinderen neerleggen.

Natuurlijk maken wij een traject dat geheel is toegespitst op de wensen van jouw school.

Graag een bijeenkomst bijwonen?

Jenaplan taal – Begrijpend lezen in de stamgroep